Bli medlem
VILL DU BLI MEDLEM OCH STÖDJA DET SVENSKA RYAFÅRET?

Som medlem i RYAKLUBBEN får du:
– Aktuell information om ullmönstring, utfodring och skötsel.
– Rätt att utnyttja den centrala ullbedömningen.
– Få deltaga i kurser
– Få hjälp med förmedling av livdjur och ull
– Få råd i avelsfrågor gällande bruksdjur och genbanksdjur.

Medlemsavgiften från 1 Januari 2017. Huvudmedlem betalar 300 kr, extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr, stödjande medlem betalar 150 kr och där skall även tidning ingå.
Avgiftsändringen beslutades på årsmötet 2016
Medlemsavgiften sätts in på klubbens Bankgiro 5730-4933
Den ska vara inbetald senaste 1 februari och ange Ryaklubben på talongen.
Glöm ej eget namn och adress.
För att ha aktuellt medlemsregister fyll i uppgifterna om antal djur, färg och madeiestatus så kommer de in i medlemsförteckningen.
Förfrågningar om klubbens verksamhet kan ställas till styrelsen och övriga funktionärer.
Se under rubrik styrelsen på menyn.

Carina Wenngren
Läby Österby
75592 Uppsala
Tel. 018-462726
e-post: sticarwen@telia.com