Bli medlem!
VILL DU BLI MEDLEM OCH STÖDJA DET SVENSKA RYAFÅRET?

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Som medlem i Föreningen Ryafåret får du:

– aktuell information om ullmönstring, utfodring och skötsel.
– använda dig av den centrala ullbedömningen.
– delta i kurser.
– hjälp med förmedling av livdjur och ull.
– stöd och råd i avelsfrågor.

– föreningens digitala tidning ”Ryabladet”.

 

Medlemsavgiften betalas från 1 januari 2018. Huvudmedlem betalar 300 kr, extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr, stödjande medlem betalar 150 kr.
Medlemsavgiften sätts in på klubbens Bankgiro 5730-4933 och ska vara inbetald senaste 1 februari.

OBS! Ange ”Föreningen Ryafåret” på talongen och glöm inte ange eget namn och adress.

 

NYA MEDLEMMAR
För att hålla aktuellt medlemsregister ber vi nya medlemmar i samband med att medlemsavgiften betalas in, kontakta vår sekreterare Carina Wenngren (se nedan)

Förfrågningar om klubbens verksamhet kan ställas till styrelsen och övriga funktionärer.
Se under rubrik styrelsen på menyn.

TILL MEDLEMSINLOGGNINGEN  >>>>>

Carina Wenngren
Läby Österby
75592 Uppsala
Tel. 018 – 462726
e-post: sticarwen@telia.com

_____________________________________________________________________________________________________________