Renrasig härstamning!

Föreningen Ryafåret ansvarar för bevarandet av Ryan, som unik och starkt hotad lantras. Det är av yttersta vikt att garanterat renrasig härstamning registreras i Elitlamm. Hälsn. styrelsen