Livdjursförmedling print
tor 12. jan 17 11:06

Livdjursförmedling av Ryafår för Ryaklubbens medlemmar sker genom att sända e-post till livdjur@ryaklubben.se
Ange uppgifterna som finns i rubrikerna nedan.
Förmedlingen av livdjur sker helt på den enskilde medlemmens ansvar.
Var noga med att få med härstammningsbevis och hälsostatus på de djur du köper.
Är du osäker vid köp av livdjur ta kontakt med någon i styrelsen.
Vill köpare/säljare ha fler uppgifter än de som finns angivna, ta kontakt med ansvarig djurägare.
Annonser plockas bort efter 3 månader om inte annonsören önskar annat. Ny annons röd text.

Här en länk till Ryafårets avelsplan. >>>>>>>>>>

 

Säljes

 

Kontaktperson:
Färg:
Kön:
Baggens födelsegård
Övrigi M-status m.m
 
.
 
 
 
 
 
 


 
 
Köpes
Kontaktperson:
Färg:
Kön:
Övrigt (M-status mm)
 
 
 
 
Säljes
Kontaktperson:
Färg:
Kön:
Baggens födelsegård
Övrigi M-status m.m
Köpes
Kontaktperson:
Färg:
Kön:
Övrigt (M-status mm)