Ryaklubben bedriver sin verksamhet med projektpengar från EU Projektstöd för ”Bevarande av ryafår.” Syftet med projektet är att öka kunskapen om ryafår och stödja bevarandet av ryafåret. Projektet består i utgivning av tidningen Ryabladet, underhåll och utveckling av hemsidan, avel med ryafåret, informationsmaterial, rådgivning, kursverksamhet och marknadsföring.